איך להוסיף לוגו לכל הסרטונים בערוץ

1 לוגין לערוץ שלך

2 כנס ל video manager

https://www.youtube.com/my_videos?o=U

3 בתפריט ל Channel->Branding
תעלה קובץ לוגו, רצוי .png שקוף, שמור, וזהו בעצם

4 הלוגו יקשר לערוץ שלך

Share