הצגה של פרורי לחם בדפים פנימיים בלבד

הנה קוד פרורי הלחם מהתוסף של Yoast , עטוף בהתנייה לא להציג בדף הבית

בדף להטמיע בסוף header.php

וכמובן להתקין את התוסף של יואסט

https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/

הקוד:

<?php if ( function_exists('yoast_breadcrumb') && !is_home() && !is_front_page() ) {
yoast_breadcrumb('<p id="breadcrumbs">','</p>');
} ?>

 

 

Share