צפייה בקבצים גדולים

תוכנה חינמית לצפייה בקבצים גדולים, נושאת את השם המקורי

Large Text File Viewer

זמינה להורדה כאן

http://www.swiftgear.com/ltfviewer/features.html

בבדיקת וירוסים (אוואסט), נמצאה נקייה, הציגה ללא קושי לוג בגודל כ 120M,

נחמדה

Share