תוסף וורדפרס לניהול custom fields

http://www.advancedcustomfields.com/

תוסף מעולה לניהול והגדרת ממשק משתמש (בעריכת פוסט) לשדות עזר (custom fields)

מאפשר ארגון השדות בקבוצות, הגדרת סוג השדה (סוג הקלט) ואופן עריכת השדה

Share