לשלוח פוסטים לטוויטר

http://twitterfeed.com

מאפשר לשלוח פיד לטוויטר ולכמה שרותים נוספים

Share