כלים לקידום בטוויטר

הקליפ היעיל הבא סוקר ביעף מספר כלים לשיווק בטוויטר, כולל:

http://hootsuite.com

http://www.tweetdeck.com

http://twollow.com

Share